ELEKTROWNIA W DATACH I LICZBACH

10 październik 2013 – zainstalowanie elektrowni 33 moduły x 245W razem 8kW  

06 styczeń 2014 – uzyskanie koncesji Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie i  sprzedaż energii elektrycznej

styczeń – grudzień 2014 – ilośc wytworzonej  energii elektrycznej 8,157 MW

sytczeń - grudzień 2015 - ilośc wytworzonej  energii elektrycznej 8,467 MW

sytczeń - kwiecień 2016 - ilośc wytworzonej  energii elektrycznej 1,406 MW

Łączna ilość wytworzonej energii elektrycznej - 18,824 MW
                         

SATYSFAKCJA Z ZAINSTALOWANIA ELEKTROWNI – BEZCENNA !!


NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA KOLEI