Pulpit MTS

Pulpit sterujący urządzeniami Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów (EOR) pozwala sterować i nadzorować pracę EOR. Dodatkowo pozwala na zmiany parametrów i konfigurację zalogowanemu użytkownikowi zgodnie z jego uprawnieniami.