Napęd ONS/WST nr kat 7480-1

 

Od 1995 roku jesteśmy producentem Napędu Silnikowego ONS/WST, przeznaczonego do sterowania odłącznikami i rozłącznikami w układach zasilania pojazdów trakcyjnych w energię elektryczną. Wieloletnie doświadczenie montażu przestarzałej konstrukcji napędów silnikowych innych producentów, zaowocowało opracowaniem nowoczesnej jednolitej obudowy z połączeniem niezawodnej konstrukcji mechanicznej. Warunkiem prawidłowego działania całego układu sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej jest zachowanie ciągłości obwodu elektrycznego. Punktem newralgicznym całego układu jest końcowy element (wykonawczy) czyli napęd. Jakiekolwiek przerwy w obwodzie elektrycznym napędu powodują niesprawność całego układu. Potrzeba dalszego rozwoju i poprawa bezpieczeństwa zaowocowały wprowadzeniem Silnika Indukcyjnego SIN 63.

Innowacyjne rozwiązanie zwiększyło bezawaryjności pracy naszego napędu oraz pozwoliło wyeliminować częste powstawanie przerwy (w starym silniku komutatorowym KASO; styk szczotka-komutator) w obwodzie sterowania i w obwodzie sygnalizacyjnym.