Regeneracja napędów ONS

Regeneracja 10 Napędów ONS-1 dla PKP Energetyka – Rejon Serwisowy Wrocław