REGENERACJA  NAPĘDÓW  ONS

 
Oferta nasza dotyczy kompleksowej regeneracji i naprawy istniejących napędów ONS-1 (skorodowana obudowa, uszkodzony silnik, brak silnika, uszkodzony układ mechaniczny) jak również takich, które wymagają dobudowy zespołu transformatorów separacyjnych Zb-2. Proponujemy wybudowanie starego (w dobrym stanie) zespół mechanicznego z istniejącego ONS-1, zregenerowanie i wstawienie go do nowej wyprodukowanej przez nas obudowy WST wyposażonej w transformatory separacyjne, nowe zamki o tym samym rejestrze, nowy układ elektryczny, nowe wył.krańcowe.
Istnieje mozliwość zabudowy nowego silnika indukcyjnego SIN 63 w miejsce starego silnika KASO.

Obudowa WST jest ocynkowana i pomalowana lakierem proszkowym co w zasadniczy sposób wydłuża jej żywotność, odpada coroczne malowanie napędów. Transformatory separacyjne zostają odpowiednio zabezpieczone przed ingerencją niepowołanych osób, są zamknięte na klucz i śrubę. W chwili obecnej są zamknięte tylko na śrubę (zdarzają się przypadki kradzieży).
     Jesteśmy zdania, że proponowana przez nas nowa obudowa ułatwia w zasadniczy sposób eksploatację, konserwację i prawidłowe funkcjonowanie tego urządzenia, nie wprowadza natomiast żadnych zmian w wymiarach zewnętrznych i kompleksowej zasadzie działania tego urządzenia.
Sposób zamocowania obudowy do słupów trakcyjnych pozostaje bez zmian.


SPOSÓB REALIZACJI OTRZYMANYCH ZAMÓWIEŃ:


      Napędy przeznaczone do regeneracji i modernizacji są dostarczane do nas przez zamawiającego.
Po spisaniu na miejscu protokołu co do stanu technicznego napędów są one poddane kompleksowej regeneracji i wbudowaniu do nowej obudowy WST.
Po wykonaniu regeneracji i modernizacji są dostarczane do zamawiającego.   W przypadku gdy zamawiający nie posiada rezerwy napędów do regeneracji istnieje możliwość dostarczenia już zregenerowanych napędów
 w nowej obudowie WST. W terminie do dwóch tygodni dostarczone zregenerowane napędy należy wymienić na napędy do regeneracji i dostarczyć do naszej firmy. 
     Termin realizacji złożonych zamówień w zależności od ilości napędów - średnio około 4 tygodnie.
Istnieje możliwość podpisania umowy na regenerację większej ilości napędów - opracowany zostaje wtedy harmonogram wymiany napędów. 


NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA KOLEI