SYSTEM„DELTA”

                                    ZASILANIA , STEROWANIA  i  MONITOROWANIA
                   
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA ROZJAZDÓW
                                      i OŚWIETLENIA TERENÓW KOLEJOWYCH


    Do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania transportu kolejowego wymagane są sprawne i niezawodne urządzenia infrastruktury kolejowej. Inspiracją do powstania systemu „DELTA” jest potrzeba unowocześnienia i zastąpienia istniejących urządzeń EOR i oświetlenia terenów kolejowych, jak również zabudowania tego systemu na nowych stacjach i obiektach kolejowych, tam gdzie tego typu urządzeń jeszcze nie ma.

W skład systemu DELTA wchodzą :
- 1 - urządzenia do zasilania i sterowania Elektrycznym Ogrzewaniem Rozjazdów,
- 2 - urządzenia do zasilania i sterowania Oświetleniem Terenów Kolejowych.

Ad 1.
Urządzenia do zasilania i sterowania Elektrycznym Ogrzewaniem Rozjazdów
składają się z :
Rozdzielni ZOR-ATG
Tablicy sterującej MTS-ATG
Zestawu Transformatorów Separacyjnych ZTS-T
Grzejników do ogrzewania rozjazdów
Grzejników do ogrzewania zamknięć nastawczych.

Ad 2.
Urządzenia do zasilania i sterowania Oświetleniem Terenów Kolejowych
składają się z:
Rozdzielni ZOR-ATO
Tablicy sterującej MTS-ATO
Elementów oświetlenia obiektów kolejowych


NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA KOLEI