Podstawowym elementem systemu jest Rozdzielnia ZOR-AT wraz z Tablicą Sterującą MTS-AT

ZASTOSOWANIE:
ZOR-ATG - zasilanie i sterowanie pracą urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów
i zamknięć nastawczych w rozjazdach kolejowych.
ZOR-ATO - zasilanie i sterowanie pracą urządzeń oświetleniowych.
Możliwa jest również budowa rozdzielni mieszanej grzewczo-oświetleniowej o oznaczeniu np. ZOR-ATGO
BUDOWA :
Urządzenie zabudowane jest w obudowę z tworzywa poliestrowo-szklanego, odporną na korozję, udary i niepodtrzymującą ognia. Aparatura wewnątrz jest typową aparaturą modułową firm MOELLER, LEGRAND, GE i innych zamontowana na znormalizowanych szynach TS35.
Zasilanie: Rozdzielnia zasilana jest napięciem przemiennym 230V/400V 50Hz. Kabel zasilający doprowadzony jest  na rozłącznik ,od dołu poprzez skręcony z obudową fundament, zabezpieczenia nadprądowe   ; przeciwprzepięciowe i licznik.
Odpływy: Każdy obwód odpływowy wyposażony jest w zabezpieczenia nadprądowe o wartości prądu zależnej od ilości zasilanych grzejników lub mocy zainstalowanego oświetlenia.
Obwody serwisowe: W rozdzielni istnieje możliwość zainstalowania gniazd wtykowych jednofazowych z zabezpieczeniem różnicowoprądowym, opraw oświetleniowych świetlówkowych lub dodatkowych elementów wymaganych przez użytkownika.
Ochrona przeciwprzepięciowa: W celu ochrony od skutków przepięć atmosferycznych i łączeniowych zainstalowane są ochronniki przeciwprzepięciowe klasy B+C, jego typ jest uzgadniany z projektantem i zamawiającym.

TRYBY PRACY ROZDZIELNI:
lokalnyręczny: załączanie i wyłączanie pojedynczych obwodów w rozdzielni.
zdalny automatyczny praca czasowa: załączanie i wyłączanie trybu czasowego z  tablicy sterującej MTS-PCM w nastawni   nadzoruje sterownik programowalny SDZ 84, który załącza i wyłącza poszczególne obwody według zapisanego w nim algorytmu czasowego zgodnie z potrzebami zamawiającego.

zdalny -automatyczny praca pogodowa: załączanie i wyłączanie rozdzielni ZOR-ATG jest realizowane poprzez moduł pogodowy  MP (automat pogodowy) połączony ze sterownikiem SDZ 84  .Sygnały decydujace o załączeniu lub wyłączeniu EOR są przekazywane do MP z zintegrowanego przetwornika pogodowego TS 137,zabudowanego na rozjeździe wzorcowym (detekcja śniegu,temperetura szyny ogrzewanej,temperatura szyny nieogrzewanej"zimnej").

Przykładowe dane rozdzielni:

Typ rozdzielni

ZOR-ATG-4

Zasilanie

400V/230V 50Hz

Ilość obwodów

4

Maksymalna moc dla jednego obwodu

Do 15kW

Stopień ochrony obudowy

IP44

Klasa ochronności

II

Wymiary rozdzielni z fundamentem
(wys x szer x głęb)

150cmx80cmx25cm

 


NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA KOLEI