MONITORING


Firma nasza od 08.2010 uruchomiła system monitoringu i zdalnego (bezprzewodowego) załączania urządzeń Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów oraz Oświetlenia Terenów Kolejowych.

System proponowany przez firme „DELTA-ZIEŃĆ” posiada następującą architekturę:

Urządzenia (sterowniki SDZ 84) zabudowane w nastawniach kolejowych lub rozdzielniach łączą się z serwerem za pośrednictwem Internetu. Posiadają interfejs komórkowy GPRS na dowolną kartę SIM. Serwer WWW z bazą danych (w chwili obecnej odbywa się to na naszym serwerze) zapewnia łączność poprzez Internet ze sterownikami oraz bezpieczne miejsce na przechowywanie danych z urządzeń bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

 Na serwerze gromadzone są wszystkie dane (data, czasy pracy) przekazywane przez sterowniki związane ze stanem pracy, załączaniem i wyłączaniem urządzeń.

W czasie rzeczywistym na bieżąco można monitorować prace poszczególnych urządzeń, dokonywać przeglądu tych zdarzeń, analizować ich prace w konkretnym zadanym okresie (jednostkowa i zbiorcza ilość załączeń, czasu ich pracy, wykresy tych stanów).

Dostęp użytkowników do systemu monitoringu (uprawnione służby energetyczne PKP PLK) jest możliwy poprzez stronę internetową www.monitoring.deltazienc.pl za pomocą dowolnej przeglądarki wspierającej Javascript .

Każdy użytkownik posiada swój login i hasło dostępu do monitoringu swoich urządzeń.

Podgląd wybranych losowo kilku obiektów EOR i oświetlenia  w stanie rzeczywistym możemy zobaczyć na stronie www.monitoring.deltazienc.pl wpisując login : demo bez hasła.

Monitoring poprzez dostęp do strony WWW pozwala na monitorowanie pracy urządzeń każdemu użytkownikowi który ma dostęp do Internetu, bez potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania.


ZDALNE STEROWANIE


Zdalne (bezprzewodowe) poprzez GPRS( brak kabli sterowniczych) załączanie urządzeń Elektrycznego Ogrzewania Rozjazdów oraz Oświetlenia Terenów Kolejowych odbywa się poprzez komunikację z serwerem dwóch wzajemnie zaprogramowanych sterowników SDZ 84; jeden zabudowany w nastawni kolejowej (w tablicy sterującej MTS-ATG) drugi w rozdzielni ZOR-ATG w terenie.


Istnieje możliwość dodatkowego wykorzystania sterownika do załączania oświetlenia zewnętrznego poprzez zegar astronomiczny wbudowany w sterowniku SDZ84.

Dodatkowo może być podawana temperatura powietrza na danym obiekcie w stanie rzeczywistym.Urządzenia takie - Sterowniki SDZ-84 (w ilości ponad 150 sztuk) zabudowane są na terenie Zakładów Linii Kolejowych w Bydgoszczy, Gdyni ,Gliwicach, Częstochowie,Katowicach, Kielcach,Lublinie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Tarnowskich Górach.


NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA KOLEI