GRZEJNIKI:

- Grzejniki do ogrzewania iglic:

    Do ogrzewania iglic rozjazdów stosuje się grzejniki rurkowe płaskoowalne na napięcie 230V typu TRD produkcji „Termorad” – Radom (posiadają one Świadectwo Dopuszczeniado eksploatacji wydane przez GIK).

   Moce grzałek są dobierane zgodnie z "Wytycznymi projektowania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów  " tom 1
    Producent oferuje grzejniki o mocach: 900W, 1050W, 1250W, 1600W.

   Istnieje możliwość stosowania grzejników innych producentów o tych samych parametrach, posiadających wymagane prawem dopuszczenia i atesty.

- Grzejniki do ogrzewania zamknięć nastawczych:

   Do ogrzewania zamknięć nastawczych stosuje się grzejniki podopórkowe typu JD-2 o mocy 100W/24V produkcji „Jankopol”. Grzejniki powyższe posiadają pozytywną opinię Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa dopuszczającą do ogrzewania zamknięć nastawczych suwakowych.
    Istnieje możliwość stosowania grzejników innych producentów o podobnych parametrach, posiadających wymagane prawem dopuszczenia i atesty.


NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA KOLEI